תעריפי אימות חתימה

תעריפי אימות חתימה נוטריוני נכונים לשנת 2018 (לא כולל 17% מע"מ). השירותים הנוטריונים ניתנים בעברית ובאנגלית ובהתאם לתעריפים הקובעים בחוק החל על הנוטריונים בישראל.
* התעריף מתעדכן כל ראשון בינואר, לפי עליית המדד
 

חותם אחד:

העתק אחד - 164 ₪
שני העתקים - 230 ₪
כל העתק נוסף - 66 ₪

שני חותמים:

העתק אחד - 230 ₪
שני העתקים - 296 ₪

אישור תרגום:

עד 100 מילים ראשונות, העתק אחד - 206 ₪
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים - 164 ש"ח
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף מילים - 79 ש"ח
כל העתק נוסף 66 ₪

אישור תרגום:

עמוד אחד - 66 ₪
כל עמוד נוסף - 5 ₪
כל העתק נוסף - 21 ₪
 

הסכם יחסי ממון:

העתק אחד - 368 ₪
כל העתק נוסף - 64 ₪

אישור צוואה:

חותם ראשון - 238 ₪
שני חותמים - 360 ₪
לכל חותם נוסף - 122 ₪
העתק נוסף - 73 ₪

חתימות נוטריון מחוץ למשרד

לשעה ראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו - 533 ₪
לכל מחצית שעה שניה או חלק ממנה - 164 ₪

אם החותם מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, יש להציג תעודה רפואית המעידה על יכולתו לחתום על מסמכים, מעודכנת ליום החתימה.

אדם החותם בשם חברה - ימציא מסמך המאשר כי הוא רשאי לחתום בשמה.

יש להביא תעודת זהות
 
נכונים לשנת 2018 (לא כולל 17% מע"מ)
התעריף מתעדכן כל ראשון בינואר, לפי עליית המדד
אברהם תירוש, עורך דין ונוטריון